Global Goals

Wat zijn de sustainable development goals?

In 2000 werden er door de Verenigde Naties (VN) 8 doelen gesteld, gericht op het aanpakken van wereldwijde armoede. Deze milleniumdoelstellingen liepen tot 2015, waarna ze werden opgevolgd door de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze doelen zijn gericht op het uitbannen van armoede, maar daarnaast ook onrecht, ongelijkheid en klimaatverandering. In totaal zijn er 17 Global Goals opgesteld, die in 2030 gerealiseerd moeten zijn. 

Lees hier alles over de SDG’s

Het belang van de SDG's

Wereldwijd leven nog altijd bijna 800 miljoen mensen in extreme armoede. Ook in Nederland is armoede een actueel thema. In 2020 leefden iets meer dan één miljoen Nederlanders onder de armoedegrens. Naast armoede is ook klimaatverandering een aanhoudend globaal probleem. En ook discriminatie en ongelijkheid blijven opgaven waar men nog geen antwoord op heeft, ondanks dat er veel aandacht aan is besteedt in de afgelopen jaren.

Het 18e doel

In 2018 daagde de gemeente Rheden studenten uit om zelf een Global Goal te bedenken. Het winnende idee, “deel en geef door”, werd bedacht door Jolien Gastenveld. Het is een breed doel dat op verschillende manieren kan worden opgevat: men kan bijvoorbeeld kennis delen en doorgeven, maar ook middelen als eten en drinken. Ook delen we de aarde met elkaar, en geven we deze door aan volgende generaties.